CONFIDENTIALITATE

 1. PENSIUNEA AGROTURISTICA POIANA SRLcu sediul în Poiana Negrii, str Paraul Pietrei Nr 545, jud. Suceava, este proprietara website-ului  www.pensiuneapoiana.ro, denumit în continuare “PENSIUNEA POIANA”.

Pentru a proteja drepturile dumneavoastră, siguranța și securitatea datelor, utilizăm metode și tehnologii de securitate, precum și politici aplicate salariaților și proceduri de lucru și control, în vederea protecției acestor date personale,  colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Desfășurăm toate demersurile necesare pentru a procesa datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către PENSIUNEA POIANA presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Astfel, sunt utilizate măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenţionat. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate. Infrastructura hardware si software utilizată este periodic analizată din punct de vedere al securității.

 1. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESCRIE:
   • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
   • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
   • Scopurile si temeiul prelcrării datele dumneavoastră cu caracter personal;
   • Către cine putem transmite aceste date.
   • Perioada de stocare în vederea procesării;
   • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;

2.1.Categorii de date cu caracter personal vizate“Date Personale” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenume, un număr de identificare,  un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de PENSIUNEA POIANA, reprezintă orice informaţie referitoare la vizitatorii si oaspetii noștri, a căror date ne sunt furnizate de către acestia,  în vederea rezervarii și cazarii in cadrul hotelului, sau in vederea rezervarii spatiilor aferente organizarii de evenimente,  date care sunt prezente pe documentele puse la dipoziție de oaspeti si vizitatori precum și datele oricărui utilizator a website-ului nostru, care întelege să ne transmită aceste date și includ:

   • Date de contact: nume, prenume, adresa email, număr telefon, adresa postală;
   • Date demografice: data si locul nașterii, sex, adresa poștală, aniversări și ocazii special, preferința de limbă, naționalitate ;
   • Date și informații financiare: Numărul cardului de credit și de debit sau alte date de plată
   • Informații de tip customer service: solicitări, petiții;
   • Informatii privind postările: comentarii, întrebari, review-uri;
   • Informatii tehnice: adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului;
   • Informații rezultate ca urmare a înregistrărilor video: ca urmare a vizitării sediului nostru;
   • Date despre comportamentul on line si preferințele dumneavoastra: adresa dumneavoastra de IP a dispozitivului dumneavoastra mobil și/sau a computerului dumneavoastra, paginile pe care le vizitați în site-ul nostru;
   • Date sensibile. Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice,confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dumneavoastra să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastra pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități).

   • Alte date:seria și numărul actului de identitate, viză sau alte date de identificare emise de autorități (CNP); Detaliile angajatorului; Călătorii itinerariu, grup turistic sau date de activitate înainte de șederea clienților sau interacțiuni, bunuri și servicii achiziționate, servicii speciale și cerințe de amenajare; Informații despre geolocație; ID-ul contului mass-media socială, fotografia de profil și alte date public disponibile sau datele puse la dispoziție prin conectarea conturilor dumneavoastra sociale și a conturilor de fidelitate
   • Date personale ale minorilor. Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. Pentru minorii cu vârsta sub 16 ani, este necesar consimțământul sau autorizația părinților/tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale

Dacă trimiteți orice date personale despre alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu acestă Declarație de confidențialitate.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract există posibilitatea să fim în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:

   • dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de email sau număr de telefon, în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau
   • având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați la hotelul nostru va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa vă cazăm în hotel.

2.2.Modul în care colectăm date

Colectăm date personale într-o varietate de moduri:

   • În urma vizitelor Colectăm date personale atunci când vizitați proprietatea noastră sau folosiți servicii,cum ar fi restaurante, săli de conferință, terase. De asemenea, colectăm date personale când participați la evenimente promoționale pe care le facturăm sau la care participam.
   • Prin servicii online. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare în pagina de “Rezervări”, vă conectați pe site-ul nostru sau postați pe paginile de social media, vă înscrieți la un newsletter sau participați la un sondaj, ofertă promoțională.
   • Prin efectuarea rezervării. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare prin telefon, comunicați cu noi prin e-mail, fax. Aceste comunicări pot fi înregistrate în scopul asigurării calității și al instruirii.
   • De la dispozitivele conectate la Internet. Colectăm date personale de la dispozitivele conectate la rețeaua de internet disponibilă în proprietatea noastre. Simpla accesare a site-ului/ rețelei noastre nu va conduce la colectarea datelor dumneavoastră personale cu excepția cazului în care dumneavoastră introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online, etc). Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.
   • De la parteneri de afaceri: cum ar fi agențiile de turism, companiile partenere emitente de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.

2.3. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal de către PENSIUNEA POIANA

Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi oferte și pentru a proteja PENSIUNEA POIANA și oaspeții noștri. În unele cazuri,  vom solicita să furnizați direct datele personale sau alte date. Dacă nu furnizați datele solicitate sau ne interziceți să colectăm astfel de date, este posibil să nu putem furniza serviciile solicitate. Utilizăm datele personale pentru interesele legitime de afaceri, inclusiv următoarele:

2.3.1. Furnizarea si facilitarea serviciilor pe care le solicitați. Utilizăm datele personale și alte date pentru a furniza serviciile pe care le solicitați, inclusiv: rezervari, cazare, organizare evenimente, plata acestora, etc.

2.3.2. Pentru a personaliza serviciile în funcție de preferințele dumneavoastra personale. Utilizăm datele personale și alte date pentru a personaliza serviciile și pentru a  îmbunătăți experiențele d-voastra. Vom folosi datele personale și alte date pentru a furniza servicii personalizate în conformitate cu solicit[rile dumneavoastra personale, fie cu consimțământul dumneavoastra, fie pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

2.3.3.  In scopuri de afaceri. Folosim datele personale și alte date pentru analiza și efectuare de audituri, monitorizare și prevenire a securității și fraudei (inclusiv prin utilizarea de televiziune cu circuit închis, chei de carduri și alte sisteme de securitate), dezvoltarea de noi bunuri și servicii, îmbunătățirea sau modificarea de Servicii, gestionarea relației contractuale cu dumneavoastra, să respectăm o obligație legală și / sau pentru că avem un interes legitim să o facem.

2.4 Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, acolo unde este necesar, este posibil să transmitem informațiile dumneavoastra, furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat  mai jos:

2.4.1. Catre furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dumneavoastra personale furnizorilor, (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

2.4.2. In cadrul unor evenimente în grup sau întâlniri: dacă ne vizitați  în cadrul unui grup sau al unei conferințe, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.

2.4.3. Catre parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu: închirierea unei mașini sau achiziționarea unor tururi turistice.

2.4.4. Catre autorități și/sau instituții publice pentru:

     • respectarea dispozițiilor legale,
     • a răspunde solicitărilor acestora,
     • pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării orice unitate hotelieră este obligată să transmită zilnic fișele anunțare a sosirii și plecării pentru fiecare client.

2.5. Durata procesării datelor

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu înregistrările camerelor de supraveghere nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile).

2.6. Drepturile persoanei vizate ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face  în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), precum si cu orice norme, regulamente, ordine și standarde. Iată care sunt drepturile dumneavoastră, în conformitare cu cele de mai sus:

 1.  
  1.  
   1. Dreptul de a fi informat/dreptul de acces: ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le deținem
   2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastra personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastra
   3. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat):atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat, v-ați exercitat dreptul la opoziție sau prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră
   4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă; în aceasta situație, datele dumneavoastră pot fi stocate, dar nu și utilizate
   5. Dreptul la portabilitatea datelor: puteți să ne solicitați să vă trimitem datele dumneavoastră personale unei terțe părți sau direct către dumneavoastră
   6. Dreptul la opoziție: în anumite situații ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră În cazul în care folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
   7. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv creării de profiluri: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
   8. Dreptul de a va adresa justiției sau Autorității Naționale de Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aveți dreptul de a adresa plângeri ANSPDCP sau instanțelor de judecata.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Bistrița, P-ta Petru Rareș, nr 4, va puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz, pentru:

   • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale, in special a datelor incomplete sau inexacte;
   • transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislației incidente;
   • notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 1. SECURITATEA DATELOR

Hotel Coroan de Aur implementează măsuri de securitate, necesare împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

 1. LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Folosirea serviciilor de internet oferite de PENSIUNEA POIANA cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta politică de confidențialitate se poate modifica in conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastra (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastra personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Rezerva acum pe site-ul oficial si vei beneficia de :

Protectia datelor

Datele tale personale sunt in deplina siguranta daca rezervi prin noi (conform GDPR)

Cel mai bun pret

Intotdeauna veti obtine cel mai bun pret rezervand direct la hotelier!

Siguranta rezervarii

Rezervand direct la hotelier si nu prin intermediari veti fi siguri de rezervare!

Platesti hotelierului

Rezervand pe site-ul oficial vei face plata direct in contul hotelierului, fara intermediari!

Sectiune contact

Program receptie: 09:00 - 18:00 
Ne puteti contacta telefonic sau puteti trimite un email

Rezerva acum